Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain babtha 2

Tréaslaíonn muid leis an dá fhoireann díospóireachta ar éirigh leo teacht tríd an dara babtha den chomórtas. Bhí foirne ó Rosmuc, ón gCeathrú Rua, ó Bhaile Átha an Rí agus muid féin in iomaíocht lena chéile sa shá dhíospóireacht, soisearach agus sinsearach. Phléigh an dream soisearach an aire a thugann muid de sheanóirí na tíre seo agus phleigh na sinsir na feidireachtaí maidir le hiachall a chur ar óige na tíre dul isteach sna fórsaí cosanta. Bhí caighdeán an-ard ag gach foireann agus ba léir gur thaithin na díospóireachtaí leis an slua mór a bhí i láthair. Déanann muid comhghairdeachas mór le hOisín Ó Coistealbha, le hEoin Ó Neachtain agus le hAilbhe Ní Neachtain ón bhfoireann soisearach agus comhghairdeachas mór freisin le hAoife Nic Dhonnacha, le Siobhán Ní Neachtain agus le hAisling Ní chonghaile ón bhfoireann sinsearach. Tréaslaíonn muid le Caitríona Ní Ghriallais agus le Tríona Uí Mhurchú a réitigh an dá fhoireann. Glacann muid buíochas leis na múinteoirí, leis na daltaí agus leis na tuismitheoirí a thug cúnamh agus tacaíocht mhór do na díospóirí.

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

  • sinsir.jpg
  • Soisir.jpg