An Sraith Sóiséarach


Teastas Sóisearach

Ábhair Lárnacha

Ábhair eile

Ábhair Praiticiúla

Ábhair Neamhscrúdaithe

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis

 

Eolaíocht
Gnó
Stair
Tíreolas
*OSSP

 

Eacnamaíocht Bhaile
Ceol
Grafaigh Theicniúil
Adhmadóireacht
Ealain

Reiligiún
Corp Oideachais
*OSPS

 

*Oideachas Saoránaíocht, Sóisialta agus Polaitíochta
*Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte