An Sraith Sinséarach


 

Ardteist agus Clárgairme na hArdteiste(LCVP)

Ábhair Lárnacha

Ábhair Eile

Clárgairme na hArdteiste

Ábhair Praiticiúla

Ábhair Neamhscrúdaithe

Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis

 

Fisic
Bitheolaíocht
Ceimic
Stair
Tíreolas
Gnó
Cuntasaíocht

Fionntraíocht
Taithí Oibre
Ullmhuchán don fhostaíocht

 

Eacnamíocht Bhaile
Ceol
*DCG
Foirgneolaíocht
Ealain

Corp Oideachais
Gairmtreoir
Reiligiún

 

 

*Dearadh Cumarsáid agus Graific