CEIST

 Cé muid?

Cúig chuallacht reiligiúin Caitliceach na hiníonacha Carthanachta, Siúracha na Trócaire, Siúracha na Cúigghabhála Críostaí, Siúracha na Toirbhirte agus Misnéirí an Chroí Naofa atá páirteach in oideachas meánscoile le breis is trí chéad bliain anuas agus atá i spiorad a mBunaitheoirí taréis 'CEIST' a bhunú. Seasann CEIST do Oideachas Caitliceach Iontaobhas, Scoileanna Éireannacha (Catholic Education an Irish Schools Trust).

Ár ngéithe Luachmhara ná:

  • Forbairt spioradálta agus dhaonna a chur chun cinn.
  • Ardchaighdeán teagaisc agus foghlamtha a bhaint amach.
  • Meas ar gach duine a léiriú.
  • Pobal a fhorbairt.
  • A bheith cóir agus freagrach.

 

Who are we?

Five Catholic Religious Congregations engaged in post primary education for over three and a half centuries -  Daughters of Charity, Presentation Sisters, Sisters of the Christian Retreat, Sisters of Mercy, Missionaries of the Sacred Heart - have, in the spirit of their Founders together established 'CEIST' (Catholic Education an Irish Schools Trust)

We treasure:

  • Promoting spiritual and human development.
  • Achieving quality in teaching and learning.
  • Showing respect for every person.
  • Creating community.
  • Being just and responsible.

 

Tabhair cuairt ar ár suíomh idirlín www.ceist.ie.

Please visit our website www.ceist.ie.