Polasaithe

Is iad seo a leanas na polasaithe atá ag Coláiste Chroí Mhuire:

 1. An Ghaeilge.
 2. An Polasaí Iontrála- Enrolment
 3. An Cód Iompair- The Code of Discipline.
 4. Frithbhulaíocht i measc scoláirí - bullying policy for students.
 5. Cúram Tréadach- Pastoral Care.
 6. Polasaí Treorach - Guidance.
 7. Tinreamh - Attendance
 8. Caidreamh idir Baile & Scoil - Home/school relations
 9. Tástáil agus coinneál cláracha - Testing and record keeping.
 10. Obair baile - Homework.
 11. Ríomhaireacht agus an Idirlíon - Computers and the internet.
 12. Teagasc Reiligiúin agus Forbairt Creidimh - The Teaching of Religion and Faith Development.
 13. Timpistí sa scoil - Accidents at school.
 14. Múinteoirí nua agus micléinn Ard Dioplóma san Oideachas - New teachers and Postgraduate Students of Education.
 15. Teagmhais Chriticiúla - Critical incidents.
 16. Dinit san áit oibre agus polasaí frithbhulaíochta - Dignity in the workplace and anti-bullying.
 17. Treoirlínte agus gnáis chosaint leanaí - Child Protection Guidelines and Customs.
 18. An Ráiteas Sábháilte - The Safety Satement.
 19. Polasaí i leith ceadú Roinnt-phoist & Sosghairm do mhúinteoirí - Career breaks and job-sharing for teachers.
 20. Polasaí ar Riachtanasaí Speisíalta Oideachais.
 21. Oideachas Caidrimh Gnéasachta 

Breis Léitheoireachta:

Downloads:

Click on a link to download...