Bord Bainistíochta

Feidhmíonn Bord Bainistíocht Choláiste Chroí Mhuire faoi iontaobhachas 'Ceist'. Ar Bhord Bainistíocht na scoile tá ochtar ball, ceathrar atá ceapaithe ag na hIontaobhaithe, beirt mhúinteoir ata ainmnithe ag an bhfoireann teagaisc agus ceapaithe ag n hIontaobhaithe agus beirt tuismitheoir, ainmnithe ag tuismithoirí na scoile agus ceapaithe ag na hIontaobhaithe. Feidhmíonn an Príomhoide mar Rúnaí an Bhoird. Leanann an Bord na rialacha bainistíochta atá leagtha síos faoi na hAltanna Bainistíochta.Déanann an Bord cinnte de go leanann an scoil curaclaim éagsúla na Roinne Oideachais & Scileanna, go soláthraíonn an scoil oideachas Caitliceach de réir phátrúin na scoile agus go bhfeidhmíonn an scoil de réir na hachtanna  eagsúla a bhaineann la saol scoile.

 

Is feidir teaghmáil a dhéanamh a dhéanamh leis an mBord tré scríobh chuig:

An Rúnaí,

An Bord Bainistíochta,

Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal,

Co. na Gaillimhe

Breis Léitheoireachta:

Downloads:

Click on a link to download...