Curaclaim

Teastas Sóiséarach/Junior Certificate:

Ábhair scrúduithe /Examination subjects provided in CCM are:

 1. Gaeilge.
 2. Béarla/English
 3. Matamaitic/ Mathematics
 4. Fraincís/French
 5. Stair/History
 6. Tíreolaíocht/Geography
 7. Eolaíocht/Science
 8. Staidéar Gnó/Business Studies.
 9. OSSP/CSPE
 10. Ealaín/Art
 11. Ceol/Music
 12. Eacnamaíocht baile/Home Economics
 13. Grafaigh Theicniúla/ Technical graphics
 14. Adhmadóireacht/Woodwork

 

Abhair neamhscrúduithe/non exam subjects provided in CCM are:

 1. Corp Oideachais/ Physical Education.
 2. Teagasc Reiligiúin/ Religious Education.
 3. OSPS/SPHE

 

 

An Idirbhliain:

Ábhair chláirama/timetabled subjects:

 1. Gaeilge
 2. Béarla/English
 3. Matamaitic/Mathematics
 4. Fraincís/French
 5. Gnó & Fiontraíocht/ Business & Enterprise.
 6. Treoighairm/Career Guidance
 7. Ríomhaireacht/ECDL
 8. Tíreolas/Geography
 9. Stair/History
 10. Ceol/Music
 11. Eacnamaíocht Baile/Home Economics
 12. Ealaín/Art
 13. Adhmadóireacht/Woodwork
 14. Dearadh Grafaice/ Graphic Design
 15. Eolaíocht/Science
 16. Corp oideachais/PE
 17. Teagasc Reiligiúin/ RE

Cúrsaí/Courses:

 1. Ceannasaíocht/Leadership.
 2. Sláinte Intinne Dearfach/Positive Mental Health
 3. Ceardlanna scribhneoireachta/ Writing workshops
 4. Ceardlann Filíochta/Poetry workshop.
 5. Ceardlann drámaíochta/Drama workshop
 6. Cúrsa Júdó/Judo course.
 7. Cúrsa i gcumadóireacht ceoil/Workshop in music composition using technology.
 8. Cúrsa Dlí/ Law Course.
 9. Garchabhair/First Aid
 10. Déantús leabhair digiteach/Digital book production.

 

 

An Ardteist & Clárghairm na hArdteiste/Leaving Cert. & LCVP.

 

Déanann gach dalta:

 1. Gaeilge
 2. Béarla/English
 3. Matamaitic/Mathematics
 4. Fraincís/French
 5. Corpoideachais/PE
 6. Teagasc Reiligiúin/RE
 7. Treoirghairm nó nascmhódúil/Career guidance or link modules

Roghnaíonn ns scoláirí 3 as:

 1. Stair/History
 2. Tír eolas/Geography
 3. Eacnamaíocht Baile/Home economics
 4. Ealaín/Art
 5. Foirgneolaíocht/Construction Studies
 6. Dearadh Chumarsáid & Grafice/Design & Communication Graphics.
 7. Ceol/Music
 8. Cúntasaíocht/Accountancy
 9. Gnó/Business
 10. Bitheolaíocht/Biology
 11. Fisic/Physics
 12. Ceimic/Chemistry

 

Imeachtaí Beartaithe

Imeachtaí le teacht go ceann:

Féilire Iomlán