Éide Scoile

An éide scoile do bhuachaillí:

 • Léine gorm éadrom
 • Geansaí v-muinéal dú-ghorm le suaitheantas na scoile air.*
 • Bríste Liath.
 • Casóg na scoile (roghnach)*
 • Léine póló bán na scoile don rang Corp-oideachais.*
 • Briste ó chulaith reatha dúghorm don rang corp-oideachais.
 • Bróga dubha nó bróga deice dúghorma.

An éide scoile do chailíní:

 • Léine bán
 • Geansaí v-muinéal dúghorm le suaitheantas na scoile air.*
 • Sciorta dúghorm go dtí an ghlúin/Bríste dúghorm.
 • Casóg na scoile (roghnach)*
 • Léine póló bán na scoile don rang corp-oideachais.*
 • Bríste ó chulaith reatha dúghorm don rang corp-oideachais.
 • Bróga dubha ísle (Faoi 2 orlach) nó bróga dúghorma deice.

* Ar fáil ón 'National Schoolwear Centre*, Bothar Thuama, Gaillimh.


The School Uniform for boys is as follows:

 • A light blue shirt.
 • A navy v-necked jumper with the school crest.*
 • Grey trousers.
 • The school jacket (optional)*.
 • White school polo shirt for PE*
 • Navy tracksuit bottoms for PE
 • Black shoes or navy deck shoes.


The school uniform for girls is:

 • A white shirt.
 • A navy v-necked jumper with the school crest*
 • A navy knee-length skirt or navy trousers.
 • The school jacket (Optional)*
 • The school white polo shirt for PE*
 • Navy tracksuit bottoms for PE
 • Black low-heeled (less than 2 inches) shoes or navy deck shoes.

*Available from 'The National Schoolwear Centre, Tuam Rd. Galway.


Ní cheadaítear aon smidiú ná seodra seachas uaireadóir, fáinne méarach amháin agus péire amháin fáinní cluas.

Make-up is not permitted nor is the wearing of any jewellery other than a watch, one ring and one pair of ear-rings.