Spóirt

Torthaí Spóirt mar cheangaltáin ag bun an leathanach

 • Cuirtear ranganna Corp-oideachais ar fáil do ghach rang sa scoil, agus spreagtar na daltaí le bheith rannpháirtech sna ranganna Corp-oideachais agus i gcúrsaí spóirt sa scoil.
 • Aithníonn pobal na scoile go bhfuil cleachtadh coirp tabhachtach ar go leor bealaí:

      Cabhraíonn sé le croí sláintiúil a bheith agat.

      Cabhraíonn sé le meáchain sláintiúil  bheilth agat.

      Cabhraíonn sé le cnámha láidre a bheith agat.

      Feabhsaíonn sé d'aclaíocht fhisiciúil, do laidreacht, do sholúbthacht agus do chruth.

      Cabhraíonn sé le do mhuinín agus le do fhéin-mheas.

      Cabhraíonn sé leat déileáil le strus, go háirithe ag druidim leis na scrúduithe.

      Cabhraíonn sé leat stáidéar éifeachtach a dhéanamh.

      Tugann sé breis fuinnimh duit.

      Feabhsaíonn sé d'aoibh agus do dhea-thoil mhothúchanach.

      Cuidíonn sé leat cairdeas a dhéanamh le daoine.

 • I measc spóirt na scoile tá; Iománaíocht, Peil, Cispheil, Lúthchleasaíocht, Leadóg Boird, Liathróid láimhe agus Caigheacáil.

 

 

Downloads:

Click on a link to download...

Photos:

Click on a thumbnail to enlarge...

 • 1340404316.jpeg
 • 1340404390.jpeg
 • 1344809030.jpg
 • 1345063161.jpg
 • 1345063382.jpg
 • 1382453280.jpg
 • 1383738756.jpg
 • 1383738880.jpg
 • 1384113719.jpg
 • 1384113812.jpg
 • 1384113849.jpg
 • 1394705004.jpg
 • 1412198299.jpg
 • 1484314561.jpg
 • 1484314672.jpg