Seachchuraclaim

 

Spóirt: Peil, Iomnaíocht, Camógaí, Cispheil, Lúthchleasaíocht, Leadóg Boird,Liathróid Laimhe, Léig Peile, Léig sacair.

Ceoil: Cóir, Ceolchoirm.

Cultúr: Ceardlanna Filíocht, Ceardlanna Scribhneoireachta.

An Ghaeilge: Díospóireachtaí, Ceilithe, Tráthanna na gCeist, Caraóké, Comórtais Scríbhneoireachta 7rl.

Turais: An Chéad bhliain go dtí Ionad Spóirt Uisce, An Dara bliain ar thuras thar oíche go hIonad Eachtraíochta in Acla, An Idirbhliain agus an Ceathrú bliain go Lake Garda.