SciFest 2017 - 3 dhuais mór ag an gcomórtas Scifest

Foilsithe: 2017-05-16 02:41:58.

Tá trí cinn de naoi ngradam ollmhór tugtha leo ag daltaí na hIdirbhliana agus a múinteoirí Bn. Uí Chonghaile and Dr. Uí Chéidigh ag an gcraobh réigiúnach Scifest, eagraithe ag SciFest agus Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe agus Mhaigh Eo a bhí ar siúl ag GMIT ar an 11 Bealtaine, 2017. Ghlac 98 tionscnamh aonarach agus tionscnaimh ghrúpa páirt sna himeachtaí le scoileanna ó Bhéal an Mhuirthead go Lios Dún Bhearna ag glacadh páirte sa chomórtas. Cé gurbh í seo an deichiú bliain den chomórtas, seo é an chéad uair ag Coláiste Chroí Mhuire ag glacadh páirte sa chomórtas agus bhí ríméad orainn leis an méid a d’éirigh linn a bhaint amach, cé nach raibh muid ag súil leis. 

Bronnadh gradam ceimice BioPharmaChem Ireland ar Michelle Casburn, Aoife Ní Chonchubhair agus Chloe Ní Chonchubhair as a ngradam dar teideal Modh cainníochtúil a fhorbairt chun comparáid a dhéanamh idir tairgí FCG (Factóir cosanta ar an ngrian)”. Bronnadh Gradam Oideoir Chumann Ríoga na Ceimice ar a múinteoir Dr. Uí Chéidigh.  Bainfidh daltaí ceimice na scoile leas as na hachmhainní ceimice a bhuaigh siad mar chuid den duais seo.  Bronnadh an gradam Matamaitic san Eolaíocht ar Rachel Nic Oireachtaigh, Tessa Croke and Róise Nic Dhonnagáindá dtionscnamh dar teideal An dtacaíonn Cuan na Gaillimhe a phobal féin de Dheilfeanna?Bhí an dá ghrúpa thar a bheith sásta lena dtrófaithe áille ó Chriostal na Gaillimhe agus bronnadh dearbhán One for All ar gach dalta.  Bhí cuid de na tionscnaimh bhuacacha san iomaíocht do dhuaiseanna eile chomh maith de bharr a n-ardchaighdeán sna catagóir éagsúla. Labhair na moltóirí go speisialta faoi sárthuiscint mhatamaiticiúil na ndaltaí ar a dtorthaí agus chomh maith agus a léiríodh iad.

 

Bhí sé cinn de thionscnaimh sa chomórtas ag CCM agus d’éirigh tharr barr freisin leis na tionscnaimh seo a leanas agus moladh go hard iad.  Comhgháirdeas mór leis na daltaí:

 • An féidir linn buaiteoir an Príomhroinn Peile a thuar?
             Luca Casburn-Trahan, Dylan Ó Faharta agus Ryan Ó Dioráin.

 

 • C’én aois iad na h’éisc atá muid ag ithe?
             Máire Ní Fhrighil, Líadh Robertson, Caomhín Ó Sé, Aoife Nic Chormaic, Rosie Ní   Dhubhghaill agus Rebecca Ní Allúráin.

 

 • Aip a fhorbairt d’úsáideoirí caitheamh aimsire i gCuan na Gaillimhe –An Spidéal.
             Marcus Reinhardt, Blanca Ní Dhonabháin, Dylan Whelan agus Elana Nic Fhannacha.

 

 • An féidir linn sruthanna i gCuan na Gaillimhe a thuar? – comparáid de mhodhanna.
             Páraic Ó Cualáin, Cian Colfer agus Ruarc Ó Comhghain.

 

Chomhoibrigh Foras na Mara linn ar cheithre cinn de na sé thionscnamh agus ba mhaith leis na daltaí agus na múinteoirí buíochas mór a ghlacadh le Alan Berry, Conall O’ Malley agus Dominic O’ Toole a thug go flaithiúil, a n-am agus a saineolas, chun na tionscnaimh seo a thabhairt chun críche.  Bhain ‘chuile scoláire an-tairbhe as a bheith ag comhoibriú leis na heolaithe agus fuair siad an-léargas ar an eolaíocht sa ghnáthshaol.  Gabhaimid fíorbhuíochas le Joanne O’ Brien agus a grúpa taighde ag GMIT a chomhoibrigh linn ar an tionscnamh Deilfeanna, a roinn eolais agus a thug cainteanna don ghrúpa.

 

Ba mhaith linn freisin buíochas a ghlacadh le múinteoirí na hIdirbhliana uile a thug cúnamh agus spreagadh do na daltaí agus iad ag cur na dtionscnamh le chéile. Buíochas mór do In. Vesey, comhordaitheoir na hIdirbhliana a thug spreagadh dúinn na hiarratais a chur isteach agus do Bhean Uí Mhurchú  agus In. Ní Chonchubhair a chabhraigh linn na tionscnaimh a thabhairt chun críche.  Obair bhuíne a bhí i gceist leis an gcomórtas Sci Fest.

 

Dr. Uí Chéidigh agus Bn. Uí Chonghaile