Ár mbuíochas leis na scoláirí le linn an dianghlasála